Shenzhen Rockbrook Daily Products Co., Limited
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $1,000,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Established in 1996, Shenzhen Rockbrook Daily Products Co.,Ltd is a professional exporter and production of Daily Products, provide OEM & ODM service. Our products including baby/adult diapers, sanitary pads, wet wipes, menstrual cup etc. All products had approved FDA certificated. “iCare” “AEIOU” “Anytime”“MAMA’BABY” are our own brand. As a result of our high-quality products and outstanding services, we are export more than 45 countries, covering Africa, North&South America, Europe.Welcome to contact us.